Slovenian Welfare & Information Office Inc.

Pogoji za pridobitev pokojnin v Avstraliji in Commonwealth Senior Health Card

E-pošta natisni PDF

Za pridobitev pokojnine v Avstraliji je potrebno, da zivite v Avstraliji neprekinjeno najmanj 10 let. Ce ste se priselili iz Slovenije, imaste moznost dobiti pokojnino po 12 mesecih stalnega prebivalisca v Avstraliji.

Avstralska vlada je dne 20.9.2009. spremenila pokojninski system. Od 1.7.2017. se pravica do starostne pokojnine poveca iz 65 na 65.5 let starosti. Kvalificirana starost za starostno pokojnino se bo potem dvigala za 6 mesecev vsake dve leti, da se doseze starost 67 let do 1.7.2023.

Po dosedanjih predpisih imajo moski pravico do starostne pokojnine ko dosezejo starost 65 let in. Po novih predpisih pa je Tabela do pravice starostne pokojnine naslednja:

 

Datum rojstva                                             Starost za pridobitev pokojnine

                                                                   Ženske                       Moški

Pred   1/7/1935                                            60                               65

Od   1/7/1935 do   31/12/1936                     60.5                            65

Od   1/1/1937 do   30/6/1938                       60                               65

Od   1/7/1938 do   31/12/1939                     61.5                            65

Od   1/1/1940 do   30/6/1941                       62                               65

Od   1/7/1941 do   31/12/1942                     62.5                            65

Od   1/1/1963 do   30/6/1944                       63                               65

Od   1/7/1944 do   31/12/1945                     63.5                            65

Od   1/1/1946 do   30/6/1947                       64                               65

Od 1/7/1947 do   31/12/1948                       64.5                            65

Od   1/1/1949 do   30/6/1952                       65                               65

Od   1/7/1952 do   31/12/1953                     65.5                            65.5

Od   1/1/1954 do   30/6/1955                       66                               66

Od 1/7/1955   do 31/12/1956                       66.5                            66.5

Od 1/1/1957 dalje                                        67                                67

 Ce potrebujete vec informacij, poklicite lokalno Centrelink pisarno na telefon:

13 2300 ali na Internetnih straneh:

www.centrelink.gov.au/internet/internet.nsf/payments/age_pension.htm

www.centrelink.gov.au/internet/internet.nsf/payments/age_eligible.htm#top

 

VAŽNO

Osebe, ki potujejo na dopust v Slovenijo in prejemajo od Centrelinka kakršne koli denarne podpore , morajo kontaktirati s Centrelinkom vsaj 14 dni pred odhodom iz Avstralije.

Višina Age pension se lahko spremeni, če ostanete zunaj Avstralije več kot 26 tednov. Višina spremembe pa je odvisna od tega kako dolgo ste živeli v Avstraliji od 16.leta starosti do prejemanja Age pension.

Po 6 tednih vašega odhoda iz Avstralije se vam zniža Age pension za znesek, ki ste ga prejemali kot Pension Supplement, če greste iz Avstralije začasno.

Ko boste pred odhodom kontaktirali s Centrelinkom, vam bodo oni povedali točno o vseh spremembah, ki vplivajo na vaše prejemke. Novi predpisi Centrelinka so v veljavi od 1.januarja 2013. dalje.

Ko potujete v domovino, ne pozabite vzeti s seboj MEDICARE kartice, s katero boste dobili v Sloveniji brezplačno zdravniško pomoč, če tam zbolite.

Kljub temu pa vam priporočamo, da si preskrbite Travel Insurance.

 

 

Commonwealth Senior Health Cards  (CSHC)

CSHC kartica vam omogoča dostop do cenejših zdravil z recepti preko farmacevtskega sistema in do drugih ugodnosti pri zdravniških uslugah.

S to kartico imate znižane vozovnice na vlakih Ghan, Indian Pacific in Overland.  Prav tako imate popuste od države in nekaterih privatnih podjetij.

Samske osebe imajo tudi pravico do “Senior Supplement” približno $210.- vsake 3 mesece,  partnerja pa približno $160.- in ta Supplement ni obdavčen.

Pravico do CSHC kartice imajo Avstralci, ki so stari nad 65 let moški in ženske nad 64 let (trenutno), ki nimajo pogojev za starostno pokojnino in ne pogojev do “Department of Veterans Affairs” pokojnin.  Prav tako morate biti prebivalec Avstralije in trenutno živeti v Avstraliji.

Izpolnjevati morate dohodkovni test, ki temelji na obdavčljivem dohodku, vendar vam ni potreben premoženjski test.  Letni obdavčljivi dohodki morajo biti nižji od $50,000.- za samske osebe, in manj kot $80,000.- za partnerje.  Če je par ločen zaradi bolezni, zaradi nege ali v zaporu je limit do $100,000.-.

Prilagojeni obdavčljivi dohodek je kombinacija obdavčljivega dohodka, tuji dohodek, skupna čista investicijska izguba, delodajalčeva podpora in “supernuation”.

Izračun prihodka za CSHC se zajame iz enega od dveh finančnih let pred letom, ko je vložen zahtevek.  Naprimer če je zahtevek vložen v letu 2012/2013, se vzame za obdavčljivi dohodek za leto 2011/2012 ali 2010/2011.

Več informacij za CSHC dobite na naslednjih dokumentih: • A Guide to Centrelink Concession Cards, • Commonwealth Seniors Health Card booklet in • Claim for a Commonwealth Seniors Health Card form.

 
You are here: Home Informativne zadeve Avstralske zadeve Pogoji za pridobitev pokojnin v Avstraliji